“Minerva” se suma a la col·lecció del Museu d’Informàtica

“Minerva” se suma a la col·lecció del Museu d’Informàtica

Minerva peqL’última adquisició del Museu d’Informàtica de l’ETSINF és una calculadora mecànica anomenada Minerva, un dels primers dispositius de càlcul mecànic que formarà part d’una nova secció del museu dedicada a les calculadores. La màquina de calcular “Minerva” va ser la calculadora espanyola de més èxit i difusió. Es van construir més de 70.000 màquines des de l’any 1946 fins al 1969 i moltes es van exportar a més de 80 països. L’empresa que la va crear va ser la “Fábrica de artículos mecánicos para oficina S.A.” en el barri de Les Corts de BarcelonaMinerva 2 peqEs tractava d’un conjunt de calculadores mecàniques d’acció manual per desplaçaments de dígits, basades en la roda de dentició variable o de Baldwin-Odhner. Amb l’aparició de les primeres calculadores electròniques, més barates i modernes, aquesta empresa va deixar de vendre sobtadament i va haver de tancar, igual que majoria de competidors. Aquestes imatges mostren la publicitat que acompanyava a aquestes calculadores
minervaP1minervaP2minervaP3minervaP4minervaP5 (1)Font: Balsach.com

Share