Després de la visita

Després de la visita es pot fer el diagrama cronològic esmentat en l’apartat anterior partint des de zero o, si ja està fet, completar-lo amb la informació recollida durant la visita. Ací es prima, sobretot, el treball en grup. En qualsevol cas, aquest diagrama temporal hauria d’incloure les dates corresponents a les innovacions tecnològiques següents:

 • Calculadores electròniques
 • Targetes perforades
 • Computadors digitals
 • Circuits integrats
 • Computador personal
 • Internet

Els grups que van construir el diagrama cronològic, abans de fer la visita, poden aprofitar aquesta informació per comparar les prediccions conjecturades pels seus membres i l’aparició real d’aquestes invencions tecnològiques en la història.

La reflexió de nou, ara després de la visita a l’exposició

Respecte a les dates i esdeveniments que apareixen en el diagrama cronològic, es pot establir un diàleg amb els membres del grup sobre alguns temes, en base a preguntes com: què és el que més sorpresa us ha provocat?; quan es van inventar els computadors?; en quin entorn social s’inverteixen grans esforços en la investigació sobre informàtica?, o quan van aparéixer per primera vegada els computadors personals?

Una darrera activitat consisteix en què les persones que han participat en l’experiència escriguen una carta i l’envien, per correu ordinari a l’adreça postal del Museu d’Informàtica o bé per mitjà del correu electrònic (museu@inf.upv.es), amb la finalitat de contar què és el que ha vist i aprés durant tota l’experiència educativa. Per exemple,

 • Què coneixen ara que no coneixien abans de l’experiència?
 • Quin ha estat el descobriment més interessant?
 • Pensen estudiar alguna carrera universitària o assistir a algun curs de formació relacionat amb la informàtica?
 • Quin preu creuen que val la informació enregistrada al disc dur d’un ordinador? Quants diners estaria disposat a pagar per recuperar-la, en cas d’haver-la perdut?
 • Com s’hauria d’aplicar la tecnologia per ajudar a canviar el món? En quins àmbits de la societat caldria prioritzar el seu ús?
 • Què passarà en el futur dins del món de la informàtica?
 • Com hauria de ser la relació entre tecnologia i medi ambient? En l’actualitat, aquests temes es gestionen adequadament?
 • Quin paper juga el mercat en l’ús quotidià de la informàtica? Es fa un ús racional de la tecnologia en la societat?