El Museu d’Informàtica integrat a la xarxa ICOM de la UNESCO

El Museu d’Informàtica integrat a la xarxa ICOM de la UNESCO
 • El Consell Executiu de ICOM-Espanya ha aprovat en la seva última reunió que el Museu d’Informàtica de la UPV formi part d’aquesta organització internacional.
 • A finals de 2014 es van iniciar els tràmits amb el secretariat global ICOM a París per incloure al Museu d’Informàtica a la base de dades mundial de socis del Consell Internacional de Museus, ICOM.
 • El personal de l’ETSINF a través del Museu podrà accedir als avantatges de formar part d’aquesta xarxa internacional. Entre aquests avantatges podem trobar:
  • Participar en Comitès Internacionals, grups professionals dedicats a l’estudi tipus específics de museu, amb l’objectiu d’incrementar l’intercanvi internacional d’informació científica, desenvolupament dels estàndards professionals, adopció de recomanacions i la realització de projectes de col·laboració.
  • Com a membre de l’ICOM, el museu podrà compartir les seves informacions en iCommunity, la nova plataforma col·laborativa i interactiva en línia de l’ICOM per permetre als seus membres compartir les seves informacions.
  • Així mateix, a través del web de ICOM-Espanya tindrem accés a informació actualitzada sobre l’organització i institucions afiliades, així com les activitats d’aquestes, agenda amb cursos, conferències, etc., secció de notícies, fòrum, hemeroteca, etc.
  • Tarifes preferents en publicacions com Altamira Press, UNESCO, Premsa de la Universitat d’Oxford, etc. – Accés al Centre d’Informació UNESCO-ICOM.
 • En el següent enllaç: http://www.icom-ce.org/contenidos09.php?id=39 es pot consultar amb detall.
 • El Consell Internacional de Museus (ICOM) és una organització internacional de museus i professionals, dirigida a la conservació, manteniment i comunicació del patrimoni natural i cultural del món, present i futur, tangible i intangible. Creat el 1946, ICOM és una organització no governamental (ONG), que manté una relació formal amb UNESCO  i té estatus d’òrgan consultiu del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Com a organització sense ànim de lucre, ICOM es finança fonamentalment a través de les quotes dels seus membres i el suport de diverses institucions, governamentals i d’una altra naturalesa:
  • UNESCO –  Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura
  • ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
  • IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions
  • ICA (CIA) – Consell Internacional de Arxius
  • ICOMOS – International Council on Monuments and Sites
  • ALECSO – The Arab League Educational Culture
  • MUSEDOMA – Museum Domain Management Association
  • WFFM (FMAM) – Federació Mundial de Amics dels Museus
  • WCO – World Customs Organization
  • INTERPOL – International Criminal Police Organization

COM té la seu a París (França), on s’allotgen la Secretaria i el Centre d’Informació UNESCO-ICOM.Els 26.000 membres d’ICOM de 139 països, participen en activitats nacionals, regionals i internacionals de l’organització: congressos, jornades, publicacions, formació, programes conjunts, i en la promoció dels museus a través del Dia Internacional del Museu (cada any el maig 18). Aquestes activitats estan desenvolupades pels 115 Comitès Nacionals  i 30 Comitès Internacionals. Alguns Comitès Nacionals estan també organitzats en l’àmbit regional  en Organizaciones Regionales  per reforçar la seva activitat. Existeixen també 15  Asociacions Internacionals  afiliades a ICOM.

Share