Taller SensePi: experiències sensorials mitjançant la Raspberry Pi

Taller SensePi: experiències sensorials mitjançant la Raspberry Pi

La plataforma Arduino (https://www.arduino.cc/) és un exponent del potencial dels microcontroladors en el moviment maker i, en particular, en l’àmbit artístic. No obstant això, el seu escàs rendiment de processament limitat les seues possibilitats. La plataforma Raspberry Pi (https://www.raspberrypi.org/) segueix el mateix plantejament Do-it-yourself (DiY), però multiplica, enormement, les possibilitats de plasmar idees interactives complexes gràcies a les seues capacitats de processament i a les seues interfícies de vídeo HD, àudio, connexió a la xarxa, etc.

L’objectiu principal del taller SensePi és obrir els ulls a l’inquiet que desitge posar en pràctica projectes tecnològicament complexos. El desenvolupament dels subobjectius permetrà mostrar que, pràcticament, combinar TIC i art és assolible.

El taller serà hands-on, orientat a dotar de sensibilitat i interactivitat a un disseny.

Allò que pot semblar difícil es traslladarà a la pràctica mitjançant subobjectius, com el maneig de sensors (càmeres, detectors de moviment, sensors tàctils, etc.), el control d’actuadors (pantalles, altaveus, servos, LED, etc.) i l’objectiu de saber emprar llenguatges de programació senzills per relacionar els distints elements.

mlf2_gall

Realització

El taller, gratuït, s’emmarcarà en la setmana cultural de l’ETSINF. Tindrà dos espais: el taller, pròpiament dit, i un espai “demo”, obert a tot el públic, amb exemples.

  • Data: dijous 5 de maig de 2016
  • Horari: de 9.00 h a 14.00 h
  • Lloc
    • Espai demo: Hall ETSINF, edificio 1G
    • Taller gratuït: aula Linus Torvalds, 2 torns de 30 persones cadascun. Inscripció per ordre de petició, enviant un correu electrònic a  cursoscortex@upv.es indicant “Taller SensePi”.

Realitzadors

  • Taller: Àngel Perles
  • Espai demo: Juan Vicente Capella, Miguel Mateo, Àngel Perles

Més informació a:  http://armpower.blogs.u

Share