Taller d’Scracth per a Educació Secundària i Primària

Taller d’Scracth per a Educació Secundària i Primària

Per a aquest estiu, la Universitat Politècnica de València està oferint diversos cursos, entre ells el “Taller d’Scratch per a Educació Secundària i Primària”, des del 27 de juny de 2016 fins al 30 de juny de 2016.

La formació està dirigida a professors i professores d’Educació Secundària i Primària, i no requereix coneixements previs. Aquest taller incideix en el procés d’aprenentatge de les destreses necessàries del denominat “pensament computacional” (“computational thinking”), aplicat al plantejament i la resolució de diversos problemes a través de la creació i desenvolupament de programes. Scratch facilita la creació d’històries interactives, jocs i animacions, i el seu entorn permet combinar objectes, gràfics, vídeos, sons i seqüències d’ordres, i compartir les creacions pròpies amb altres persones de forma online. Aquest entorn ha estat desenvolupant-se des del 2007 al MIT (Institut Tecnològic de Massachusetts) per un equip dirigit per Mitchel Resnick. En l’actualitat és utilitzat per diversos milions de persones arreu del món, que comparteixen i reutilitzen els seus projectes.

La metodologia del curs és, eminentment, pràctica, i està orientada tant al maneig de l’entorn de programació Scratch com al plantejament i desenvolupament de xicotets projectes que il·lustren l’aplicació de l’entorn Scratch a l’àmbit d’Educació Secundària i Primària, posant l’accent en la denominada “programació física”, que busca la interacció dels programes amb el món real a través de micròfons, videocàmeres o targetes de sensors, com Picoboard.

Els temes a desenvolupar són:

1. El pensament computacional a l’abast de tot el món
2. L’entorn de la programació Scratch: escenari i personatges
3. Del pensament computacional a la programació
4. La interacció amb el món físic
5. Programació física amb plaques Picoboard
6. Desenvolupament de projectes per a Educació Primària
7. Desenvolupament de projectes per a Educació Secundària
8. Elaboració de projectes educatius

Per a més informació, consulta aquest LINK

Dóna't pressa, tens fins al 20 de juny!!!
Share