Taller de Retroinformàtica: informació i protocol a seguir

El Taller de retroinformàtica és la proposta didàctica que el museu ofereix als seus visitants per submergir-se, totalment, en el món i els usos informàtics dels primers ordinadors que arribaren a l’àmbit domèstic. Les visites al Taller de retroinformàtica estan concebudes com un taller de treball amb una part lúdica. En concret, els alumnes fan servir microordinadors dels anys 80 del segle XX (Amstrad, MSX), encara operatius, per estudiar el funcionament de petits programes en llenguatge BASIC i també per a jugar amb videojocs de l’època.

A causa de les particularitats de les condicions de l’espai i de la naturalesa del material de treball, el museu fa una crida a la responsabilitat i bon ús d’aquest material i de les seues instal·lacions, a fi que en puguen gaudir totes les persones interessades en futures visites.

Per a les visites al Museu en viu cal sol·licitar cita prèvia per correu electrònic, tot especificant clarament “Sol·licitud taller de Retroinformàtica – Nom del centre o organització” en l’assumpte del correu i incloent-hi la informació següent:

    • Nom del centre educatiu o organització que efectua la petició
    • Nom del responsable/tutor del grup i telèfon de contacte
    • Titulació (ESO, Batxillerat, Cicles Formatius) i curs dels alumnes
    • Experiència en programació dels alumnes
    • Nombre d’alumnes

El  Taller de retroinformàtica pot acollir grups fins a un màxim de 20-25 persones (2 persones per lloc de treball). Per grups més nombrosos se suggereix dividir els alumnes en, per exemple, dos grups i establir-ne un ordre; en aquest últim cas, caldrà més d’un professor/tutor. La durada de la visita del Taller de retroinformàtica serà proposada pel responsable/tutor del grup d’alumnes, segons les seues necessitats. El museu rebrà els visitants al Punt de Trobada, situat tot just a la porta d’entrada de l’edifici 1E.

El taller ofereix els fonaments pràctics del llenguatge de programació BASIC. Per aquest motiu, no són necessaris coneixements previs del llenguatge.