Després de la visita

Després de la visita es pot fer el diagrama cronològic esmentat en l’apartat anterior partint des de zero o, si ja està fet, completar-lo amb la informació recollida durant la visita. Ací es prima sobre tot el treball en grup. En qualsevol cas, aquest diagrama temporal hauria d’incloure les dates corresponents a les innovacions tecnològiques següents:

 • Calculadores electròniques
 • Targetes perforades
 • Computadors digitals
 • Circuits integrats
 • Computador personal
 • Internet

Els grups que van construir el diagrama cronològic abans de fer la visita poden aprofitar aquesta informació per a comparar les prediccions conjecturades pels seus membres i l’aparició real d’aquestes invencions tecnològiques en la història.

La reflexió de nou, ara després de la visita a l’exposició

Respecte a les dates i esdeveniments que apareixen en el diagrama cronològic, es pot establir un diàleg amb els membres del grup sobre alguns temes en base a preguntes com: què és el que més sorpresa ha provocat?, quan es van inventar els computadors?, en quin entorn social s’inverteixen grans esforços en la investigació sobre informàtica?, quan van aparéixer per primera vegada els computadors personals?

Una darrera activitat consisteix en que les persones que han participat en l’experiència escriguen una carta i l’envien, per correu ordinari a l’adreça postal del Museu d’Informàtica o bé per mitjà del correu electrònic (museu@inf.upv.es), a fi de contar què és el que ha vist i aprés durant tota l’experiència educativa. Per exemple,

 • Què coneixen ara que no coneixien abans de l’experiència?
 • Quin a estat el descobriment més interessant?
 • Pensen a estudiar alguna carrera universitària o assistir a algun curs de formació relacionat amb la informàtica?
 • Quin preu creuen que val la informació enregistrada en el disc dur d’un ordinador? Quants diners s’estaria disposat a pagar per a recuperar-la en cas de que s’haguera perdut?
 • Com s’hauria d’aplicar la tecnologia per a ajudar a canviar el món? En quins àmbits de la societat hauria que prioritzar el seu ús?
 • Què passarà en el futur dins del món de la informàtica?
 • Com hauria de ser la relació entre la tecnologia i el medi ambient? En l’actualitat, aquests temes es gestionen adequadament?
 • Quin paper juga el mercat en l’ús quotidià de la informàtica? Es fa un ús racional de la tecnologia en la societat?