Taller de Retroinformàtica

Aquesta activitat submergeix el visitant en el món i els usos informàtics dels primers ordinadors domèstics. Utilitzem microordinadors Amstrad dels anys 80 del segle XX per estudiar petits programes en llenguatge BASIC (no cal conèixer-lo prèviament) i també per jugar amb videojocs de l’època. A causa de les particularitats de les condicions de l’espai i de la naturalesa del material de treball, el museu fa una crida a la responsabilitat i bon ús d’aquest material. Aquest taller pot acollir a 32 persones com a màxim. Taller d’interès per als amants del retro i el vintage.