Conferències

El Museu d’Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València té com a un dels seus objectius difondre el patrimoni històric de la Història de l’Informàtica. Per això, a més de propostes didàctiques com ara son les Visites Guiades o els Tallers didàctics de Scratch i Retroprogrmació, freqüentment s’organitzen conferències que divulguen diferents aspectes de la història de l’informàtica al públic en general.

Ací pots trobar totes les conferències organitzades pel Museu d’Informàtica: