RETRÓPOLIS VALÈNCIA

Retrópolis Valencia és un event sense ànim de lucre que té com a finalitat la divulgació, promoció i preservació de la cultura del videojoc i de la informàtica clàsica, tant dels equips comercialitzats durant el desembarcament de la informàtica al àmbit domèstic i familiar com del software desenvolupat, dins i fora del nostre pais, frut d’una industria de videojocs que donava les seues primeres pases.

Tanmateix, es preten oferir un espai de reunió que resulte atractiu a grups de desenvolupament i aficionats al món de la retroinformàtica.

I per últim, per al visitant es proporciona un marc incomparable de intercanvi cultural i lúdic amb les noves generacions, donant cita a diverses manifestacions artístiques i tecnològiques en torn a les màquines i videojocs retro.

 

Edicions anteriors

 Retrópolis 2019

Retrópolis 2018


Retrópolis 2017


Retrópolis 2016