Exposició Informàtica i Cinema: quan els bits arriben al cel·luloide

EXPO1

EXPO2El Museu d’Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la UPV (ETSINF) ha organitzat conjuntament amb els professors María José Castro i Juan Ángel Sáiz l’exposició “Informàtica i Cinema”, que romandrà en l’Escola durant tot el mes de maig. Aquesta exposició posa en primer plànol l’íntima i fructífera relació que, al llarg dels anys, han establert el cinema i la informàtica.

Un recorregut per espai.inf, l’àrea d’exposicions situada en el hall de l’edifici 1E de l’ETSINF, repassa els llargmetratges més populars que van posar en valor algun aspecte essencial de la ciència informàtica, i mostra a l’espectador diversos ordinadors i videojocs que han intervingut en pel·lícules. L’exposició ha habilitat també un espai interactiu on el públic assistent pot jugar amb alguns dels videojocs més populars dels anys 80 del segle passat. A més a més s’ha programat un cicle de cinema vinculat amb l’exposició.

El disseny de l’exposició compta amb pòsters, fitxes divulgatives i materials que formen part dels fons museogràfics del Museu d’Informàtica. Segons paraules del seu director, Xavier Molero, a partir dels llargmetratges  “és possible plantejar i analitzar de manera molt amena temes transversals a diferents disciplines com ara la intel·ligència artificial, la realitat virtual, l’obsolescència programada o la brossa electrònica”. L’exposició ha comptat amb la col·laboració en l’organització de Carlos Settier  i Diego Álvarez.

Si entre les teues passions sumes cinema, informàtica o videojocs, no t’ho penses i acudeix a aquesta singular mostra en l’ETSINF.

Exposició: Cinema i informàtica
Lloc: espai.inf, hall de l’edifici 1I, ETSINF
Data: del 6 al 31 de maig de 2013
Horari: 09-20h de dilluns a divendres

exptemporal semanacultural12

IT and Cinema Exhibition: When the Bits Arrive to Celluloid

EXPO1

EXPO2

The Museum of Computer Science from Higher Technical School of Computer Engineering in UPV (ETSINF) has organized in collaboration with teachers María José Castro y Juan Ángel Saíz a temporary exhibition under the heading “IT and Cinema”, which will stay at School throughout May. This exhibition highlights an intimate and successful relationship that Cinema and Informatics have been developed for years.

A tour through espai.inf,exhibition area located in Hall of Building 1E from ETSINF, goes over the most popular films that enhance essential aspects of Computer Science, and it also shows to the public some computers and videogames used in movies. The exhibition has put on display an interactive space where the audience can play some of the most popular games from the 80s. In addition, a film series related with the exhibition has been scheduled.
The design of the exhibition counts with posters, fact sheets and different materials from the Museum of Computer Science. In words of Xavier Molero, the Museum’s director, from featured films “it is possible to set out and analyse in a very enjoyable way cross curricular subjects as artificial intelligence, virtual reality, planned obsolescence or electronic waste”. The exhibition was carried out together with Carlos Settier and Diego Álvarez.

If you do like cinema, IT or videogames, do not think too much we will wait for you to visit us in the ETSINF.

Exhibition: IT and Cinema
Venue: espai.inf, exhibition hall Building 1E, ETSINF
Date: From 6 to 31 May, 2013
Opening Hours: Monday to Friday 9-20h

exptemporal semanacultural12