Cicle de Cinema – Museu d’Informàtica

Les cares de l’informàtica en la gran pantalla. Cicle de cine en l’ETSINF

Logo Def Museo Inf

El Museu d’Informàtica de l’Escola Tècnica Superior de Enginyeria Informàtica de la UPV (ETSINF) ha organitzat una nova proposta per a aprofundir de manera lúdica en l’evolució de la seua disciplina. Durante els pròxims mesos ha programat el cicle “Un Museu de cine” amb llargmetratges ambientats en la dècada dels 50, els 60, els 70 i els 80 que arrepleguen part de la història recent de la informàtica. L’objectiu és presentar una activitat que acoste a tot tipus de públic les diferents facetes de la Informàtica d’una forma amena, a través del llenguatge cinematogràfic. Els llargmetratges es projectaran en el Saló d’Actes de l’Escola d’Informàtica a les 16:30h. Cada sessió consta d’una presentació de la pel·lícula i la seua relació amb la Informàtica, la projecció de la mateixa i una posada en comú, una vegada finalitzada

El cicle compta amb quatre llargmetratges que permeten tractar temes relacionats amb:

1. La Informàtica de finals dels anys 50 del segle XX

2. La Informàtica dels anys 60 del segle XX

3. Els orígens de les empreses Apple i Microsoft

4. El desenvolupament del programari lliure

D’octubre a març es preveu la projecció de Telèfon Roig, Un cervell d’un bilió de dòlars, Els pirates de Silicon Valley i Revolution OS. Computadors històrics, guerra freda, espies amb coneixements tecnològics, la gènesi de les multinacionals que hui governen gran part del mercat, el naixement del codi obert son només algunes de les qüestions que seran debatudes en aquestes sessions.

Si entre les teues passions sumes cine i informàtica acudix a esta singular mostra en l’ETSINF.

Cicle de Cine i informàtica: Un Museu de Cine

Lloc : Edifici 1E ETSINF

Dates: 16 d’octubre, 13 de novembre, 12 de febrer i 12 de març

Horari: 16:30h

Enllaç cartell primer llargmetratge:  http://goo.gl/T6d5Mg

Enllaç cartell del cicle: http://goo.gl/kjQ3qU

Més informació: https://museoinf.webs.upv.es/

 

ciclo cine

Cinema cycle – Museum of Computing

The Museum of Computing of the Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática of the UPV (ETSINF) has organized a new proposal to deepen the evolution of its discipline. Over the next months it has programmed the cycle “Un Museo de cine” with feature films set on the 50s, 60s, 70s and 80s, which collect part of the recent history of computing.

The aim is to present an activity which brings any kind of public closer to the different aspects of computing, in an entertaining way, through the cinematic language.

The feature films will be projected at Salón de Actos of the Informatics School at 16:30h. Each session consists of a presentation of the film and its relation with computing, the projection in itself and the pooling, once it has finalized.

The cycle consists of four feature films which deal with topics related to:

1. Informatics from the late 50s of the 20th century.

2. Informatics from the late 60s of the 20th century.

3. The origins of Apple and Microsoft.

4. The development of the free software.

From October to March it is expected the projection of Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, Billion Dollar Brain, Pirates of Silicon Valley and Revolution OS. Historical computers, the cold war, spies with technological knowledge, the genesis of the multinationals that nowadays govern a large part of the market and the origin of the open source are some of the issues that will be discussed during the session.

If between your passions are cinema and computing, you should attend this unique exhibit at ESTINF.

Original title: “Ciclo de Cine e informática: Un Museo de Cine”

Location: 1E Building, ESTINF

Dates: October 16th, November 13th, February 12th and March 12th

Hours: 16:30h

More information: https://museo.inf.upv.es/