Cicle de Cinema – Revolution OS

portadarevos

El Museu d’Informàtica de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la UPV (ETSINF) continua amb les projeccions del Cicle de cinema  “Un Museu de cine” que va començar al 2013, amb la emisió en pantalla del llargmetratge  “Revolution OS” el proper 12 de març, al Saló d’Actes de l’Escola d’Informàtica a les 16:30h. 

Revolution OS explica la història dels informàtics que es van rebel · lar contra el model de software propietari ( Microsoft, Apple, entre d’altres) per crear GNU / Linux i el moviment Open Source. Juntament amb la resta de moviments que propugnen el software lliure , representen una de les majors amenaces de les grans corporacions que avui dia creen i monopolitzen el software.

Rodada a Silicon Valley , Revolution OS segueix la pista als pioners del desenvolupament de Linux i del codi obert , i inclou entrevistes a personatges tan influents en la Informàtica com Linus Torvalds, Richard Stallman, Bruce Perens, Eric Raymond, entre d’altres.

El Cicle de Cinema s’ha organitzat com una nova proposta per aprofundir de manera lúdica en l’evolució de la informàtica . Des del seu inici ” Un Museu de cinema” ha programat llargmetratges ambientats en la dècada dels 50, els 60, els 70 i els 80 que recullen part de la història recent de la informàtica .

L’objectiu és presentar una activitat que apropi a tot tipus de públic les diferents facetes de la Informàtica d’una forma amena, a través del llenguatge cinematogràfic .

Cada sessió consta d’una presentació de la pel · lícula i la seva relació amb la Informàtica , la projecció de la mateixa i una posada en comú , un cop finalitzada.

Aquesta pel · lícula tanca el cicle iniciat el passat 2013. Es projecta per tal d’analitzar el desenvolupament del software lliure. Ja han estat emeses  Els pirates de Silicon Valley , Telèfon Vermell i Un cervell d’un bilió de dòlars .

Si entre els teus passions sumes cinema i informàtica acudeix a aquesta singular mostra a la ETSINF. Cicle de Cinema i informàtica : Un Museu de Cine.

Film Series – Revolution OS

portadarevos

The Museum of Computer Science of theHigher Technical School of Computer Engineering (ETSINF) of UPV continues the Film Series ‘Un Museo de Cine’, which started back in 2013, with the film “Revolution OS” next March 12, at the Conference Hall of Higher Technical School of Computer Engineering at 16.30h. 

‘Revolution OS’ tells the story of the computer scientists who were against the proprietary software model (Microsoft, Apple, among others) to create GNU/Linux and Open Source movement. Together with the rest of the supporters of the free software, they all represent one of the greatest threats to big companies that create and monopolise software.

‘Revolution OS’ was filmed at Silicon Valley, it is on the trail of pioneers in the development of Linux and open source. The film also includes interviews with such influential computer scientists as Linus Torvalds, Richard Stallman, Bruce Perens or Eric Raymond.

The Film Series has organised a new initiative in order to find out more, in a fun way, about evolution of IT. From the starts ‘Un Museo de Cine’ all the scheduled films reflect part of the recent history of IT, and they take place during 50s, 60s, 70s and 80s. We want to approach through cinema to every kind of audience the different facets of IT in a fun way. Each session consists of a presentation of the film and its relationship with IT, then the film will be screened and a cinema forum at the end.

This movie is the final of a series that began last 2013. The aim will be to analyse the free software development. ‘Pirates of Silicon Valley’, , ‘Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb’ and ‘Billion Dollar Brain’have already been projected.

If you like IT and you like cinema you definitely shouldn’t miss out this event in the ETSINF.