El Museu

El Museu d’Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València us ofereix un recorregut a través de les últimes dècades de la història de la Informàtica. El museu es va inaugurar oficialment l’11 de desembre de 2001, i ha anat incrementant els seus fons gràcies a donacions de particulars i de diverses institucions públiques i privades.

Emilio Sanchis; Decano de la Facultad de
Informática inaugurando el Museo de Informática
Manuel Toharia, junto a Justo Nieto Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad de Informática Emilio Sanchis, a la izquierda Tomás Pérez primer Director del Museo de Informática

Part dels seus fons museogràfics es van emprar en l’exposició 40 anys d’Informàtica, celebrada l’any 2006. A més, al si d’aquesta entitat s’organitzen diverses activitats culturals, com ara exposicions temporals, conferències i certàmens de monografies sobre la història, evolució i futur de la Informàtica.

El 13 de maig de 2013 el Museu d’Informàtica va ser reconegut oficialment per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com a museu oficial de la Comunitat Valenciana, resolució que es va fer pública en el DOCV, amb data de 28 de maig de 2013.

Finalment, cal destacar que el Museu d’Informàtica està integrat dins el Consell Internacional de Museus (ICOM, International Council of Museums) des de l’any 2015. L’ICOM és una organització internacional de museus i professionals dirigida a la conservació, manteniment i comunicació del patrimoni natural i cultural del món, present i futur, tangible i intangible. Creat el 1946, ICOM és una organització no governamental (ONG), que manté una relació formal amb la UNESCO i té estatut d’òrgan consultiu del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides.