Aprén i juga amb Scratch

En aquesta secció de la web del Museu es mostren diversos projectes creats en el llenguatge de programació Escratx. Escratx és un llenguatge de programació visual desenvolupat pel Grup Lifelong Kindergarten de el MIT Media Lab.​ La seua principal característica consisteix en el fet que permet el desenvolupament d’habilitats mentals mitjançant l’aprenentatge de la programació sense tindre coneixements profunds sobre el codi. Les seues característiques lligades al fàcil enteniment del pensament computacional han fet que siga molt difós en l’educació de xiquets, adolescents i adults.

Font: Wikipedia.

T’oferim dos tipus de projectes, disfutals: