T’HO SAPS?

Posa a prova el que has aprés en el Museu d’Informàtica!

Contesta les 10 preguntes següents

Results

Next

#1. En què es va basar el la màquina calculadora de Gottfried Leibniz de 1673 per poder dur a terme les quatre operacions aritmètiques bàsiques?

Next

#2. Amb quina tecnologia es va dissenyar l'ENIAC en 1945?

Next

#3. Els dispositius d'emmagatzematge òptic es basen en la refracció de la llum. De quins materials estan compostos?

Next

#4. L'ordinador DEC PDP-11 presenta en la seua arquitectura una característica innovadora respecte a les màquines de la seua època. De quina innovació es tracta?

1

Next

#5. Què comparteixen l'estació de treball SGI Indy i la PlayStation® de Sony?

1

Next

#6. Què vol dir que l'IBM PC té una arquitectura oberta?

Next

#7. Quines substàncies químiques s'utilitzen per crear la capa magnetizable dels dispositius d'emmagatzematge?

Next

#8. Quin terme s'utilitza per anomenar al conjunt de centenars o milers d'ordinadors units mitjançant xarxes d'alta velocitat i que es poden gestionar com una única màquina?

Next

#9. Amb quina tecnologia va dissenyar Konrad Zuse la seua màquina Z1 construïda en 1938?

Next

#10. En quin any va ser desenvolupat el llenguatge assemblador de l'arquitectura MIPS?

Finish