T’HO SAPS?

Posa a prova el que has aprés en el Museu d’Informàtica!

Contesta les 10 preguntes següents

Results

Next

#1. En quin tipus de dispositiu d'emmagatzematge es va basar l'estàndard MSX?

Next

#2. Quins dos tipus de suport existeixen per als dispositius d'emmagatzematge magnètic?

Next

#3. Què feia el primer programa dissenyat per Wilkes per al EDSAC, un dels primers ordinadors dissenyats segons el principi de programa emmagatzemat?

1

Next

#4. Com es diu la dona que va promoure la Fundació Mozilla lligada al desenvolupament d'aplicacions de codi obert per a Internet?

Next

#5. Per a què es va usar fonamentalment l'ordinador Tatung Einstein TC-01?

Next

#6. Quin tipus numeració feia servir la màquina calculadora de Blaise Pascal de 1642?

Next

#7. En quin microprocessador de 8 bits es va basar l'estàndard MSX?

Next

#8. Com es diu el llenguatge que tot ordinador entén?

Next

#9. En quin processador està basat l'IBM System/22 Datamaster?

Next

#10. En què es va basar el la màquina calculadora de Gottfried Leibniz de 1673 per poder dur a terme les quatre operacions aritmètiques bàsiques?

Finish