T’HO SAPS?

Posa a prova el que has aprés en el Museu d’Informàtica!

Contesta les 10 preguntes següents

Results

Next

#1. Quin model dels ordinadors Sinclair va ser molt popular a Espanya durant la dècada dels 80 del segle XX?

Next

#2. Qui va dissenyar l'ordinador Apple II?

Next

#3. Toquen els capçals la superfície dels plats en els dispositius d'emmagatzematge IBM 10SR i IBM 3380?

Next

#4. Quin és el requisit necessari per instal·lar els mòduls de memòria (SIMM) de l'ordinador SGI Indigo2 IMPACT?

Next

#5. Quants kg de substàncies químiques calen aproximadament per fabricar un ordinador de mida mitjana?

Next

#6. Com es deia el processador de textos que formava part dels programes distribuïts amb l'ordinador Amstrad PCW-8256?

Next

#7. Per mitjà de quin mecanisme s'introduïen els programes a la Màquina Analítica de Charles Babbage?

Next

#8. Com es diu el llenguatge que tot ordinador entén?

Next

#9. Amb quina tecnologia va dissenyar Konrad Zuse la seua màquina Z1 construïda en 1938?

Next

#10. Quants plats té el dispositiu IBM 10SR (DASD, Direct Acces Storage Device)? De quina mida són?

1

Finish