T’HO SAPS?

Posa a prova el que has aprés en el Museu d’Informàtica!

Contesta les 10 preguntes següents

Results

Next

#1. Quin model d'IBM va introduir per primera vegada en el mercat la connexió de PS/2 per al ratolí i el teclat?

Next

#2. Qui va aplicar amb èxit les targetes perforades en el processament automàtic de dades?

Next

#3. Quines substàncies químiques s'utilitzen per crear la capa magnetizable dels dispositius d'emmagatzematge?

Next

#4. Què vol dir el terme direct en l'acrònim DASD (Direct Access Storage Device) que utilitza IBM per referir-se als discs durs magnètics?

Next

#5. Què feia el primer programa dissenyat per Wilkes per al EDSAC, un dels primers ordinadors dissenyats segons el principi de programa emmagatzemat?

1

Next

#6. Com es va anomenar la calculadora programable dissenyada per l'enginyer alemany Konrad Zuse l'any 1941?

Next

#7. Amb quina tecnologia va dissenyar Konrad Zuse la seua màquina Z1 construïda en 1938?

Next

#8. Per a quin tipus d'aplicacions està dissenyada l'estació de treball SGI Indy?

1

Next

#9. Quants litres d'aigua dolça calen per fabricar un ordinador de mida mitjana?

Next

#10. L'ordinador DEC PDP-11 presenta en la seua arquitectura una característica innovadora respecte a les màquines de la seua època. De quina innovació es tracta?

1

Finish