Oferta D’activitats

Els tallers tornaran a estar disponibles al setembre

Per a tindre més informació,  contacte: activitats.museu @ etsinf.upv.es

Visites Guiades

La visita guiada és la millor manera de conèixer les instal·lacions i fons del Museu d’Informàtica. L’activitat inclou la projecció d’un documental sobre la Història de la Informàtica i després un recorregut guiat per l’exposició permanent del museu. En la visita es podran contemplar dispositius de càlcul de tot tipus, les principals fites de la informàtica domèstica i també un bon nombre de sistemes informàtics de grans dimensions. La visita serà organitzada en cada cas per adaptar-la de la millor manera possible al nombre de visitants. Les visites guiades estan dissenyades per a tot tipus de públic.

La Informàtica Vintage

Aquesta activitat submergeix el visitant en el món i els usos informàtics dels primers ordinadors domèstics. Utilitzem microordinadors Amstrad dels anys 80 del segle XX per estudiar petits programes en llenguatge BASIC (no cal conèixer-lo prèviament) i també per jugar amb videojocs de l’època. A causa de les particularitats de les condicions de l’espai i de la naturalesa del material de treball, el museu fa una crida a la responsabilitat i bon ús d’aquest material. Aquest taller pot acollir a 32 persones com a màxim. Taller d’interès per als amants del retro i el vintage.

Tallers de Programació

Tallers de criptografia i criptoanàlisi

Taller de Ciberconscienciació (NOVETAT)

Recomanació per edats per a grups d’alumnes de secundària i batxillerat

A tenir en compte per tutors i tutores de les visites

  1. Com a museu universitari i públic que som, els nostres recursos són limitats. Tot i això, invertim molta il·lusió, dedicació i esforç per intentar millorar l’educació de la nostra societat, despertar vocacions i aconseguir formar bones persones.
  2. Que no es pague diners per gaudir de les activitats no vol dir que fer-les resulte de bades. Ni de bon tros. Als nostres visitants els exigim una entrada Sostenible en forma de RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics) com un mínim gest amb el futur del nostre planeta.
  3. Les activitats duren aproximadament dues hores seguides i es requereix la complicitat i participació del professorat que actua com a responsable, tant en la gestió de la reserva com durant la pròpia activitat. Esperem d’aquesta persona la màxima cooperació i puntualitat el dia de la visita.
  4. En aquells tallers en què es fan servir ordinadors la política de ciberseguretat de la universitat exigeix ​​la identificació de cada visitant (nom, cognoms i DNI). El museu sol·licitarà aquesta informació a la persona responsable de la visita en el moment oportú per poder obtenir les credencials d’accés.
  5. Abans de la visita al museu recomanem que la temàtica de la mateixa es treballe a classe perquè l’alumnat arribe preparat mínimament a fer l’activitat. Es pot treballar alguna de les Activitats Pedagògiques que proposem o bé aquelles que considere oportunes la persona responsable del grup.
  6. El museu es reserva el dret de cancel·lar qualsevol activitat que no complisca amb els requisits indicats més amunt.