Oferta D’activitats

Oferta d’activitats del Museu d’Informàtica, actualment es pot fer una reserva de qualsevol dels tallers tant per a públic en general (15 persones mínim) com per a grups d’alumnes de secundària i batxillerat.

Important: En els tallers de Clau Pública i Coneixement zero la reserva només és possible els dimecres de matí. El taller de Retroinformàtica començarà a les 11:30h.

L’enllaç al formulari per a reservar un taller és: Pàgina per a apuntar-se a les activitats

Per a tindre més informació,  contacte: activitats.museu @ etsinf.upv.es

Visites Guiades

La Informàtica Vintage

Tallers de Programació

Tallers de criptografia i criptoanàlisi

Taller de Ciberconscienciació (NOVETAT)

Recomanació per edats per a grups d’alumnes de secundària i batxillerat

A tenir en compte per tutors i tutores de les visites

  1. Com a museu universitari i públic que som, els nostres recursos són limitats. Tot i això, invertim molta il·lusió, dedicació i esforç per intentar millorar l’educació de la nostra societat, despertar vocacions i aconseguir formar bones persones.
  2. Que no es pague diners per gaudir de les activitats no vol dir que fer-les resulte de bades. Ni de bon tros. Als nostres visitants els exigim una entrada Sostenible en forma de RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics) com un mínim gest amb el futur del nostre planeta.
  3. Les activitats duren aproximadament dues hores seguides i es requereix la complicitat i participació del professorat que actua com a responsable, tant en la gestió de la reserva com durant la pròpia activitat. Esperem d’aquesta persona la màxima cooperació i puntualitat el dia de la visita.
  4. En aquells tallers en què es fan servir ordinadors la política de ciberseguretat de la universitat exigeix ​​la identificació de cada visitant (nom, cognoms i DNI). El museu sol·licitarà aquesta informació a la persona responsable de la visita en el moment oportú per poder obtenir les credencials d’accés.
  5. Abans de la visita al museu recomanem que la temàtica de la mateixa es treballe a classe perquè l’alumnat arribe preparat mínimament a fer l’activitat. Es pot treballar alguna de les Activitats Pedagògiques que proposem o bé aquelles que considere oportunes la persona responsable del grup.
  6. El museu es reserva el dret de cancel·lar qualsevol activitat que no complisca amb els requisits indicats més amunt.