Retropolis València

Retrópolis Valencia és un event sense ànim de lucre que té com a finalitat la divulgació, promoció i preservació de la cultura del videojoc i de la informàtica clàsica, tant dels equips comercialitzats durant el desembarcament de la informàtica al àmbit domèstic i familiar com del software desenvolupat, dins i fora del nostre pais, frut d’una industria de videojocs que donava les seues primeres pases.

Tanmateix, es preten oferir un espai de reunió que resulte atractiu a grups de desenvolupament i aficionats al món de la retroinformàtica,

I per últim, per al visitant es proporciona un marc incomparable de intercanvi cultural i lúdic amb les noves generacions, donant cita a diverses manifestacions artístiques i tecnològiques en torn a les màquines i videojocs retro.

Edicions anteriors

Retrópolis 2023
Retrópolis 2022
Retrópolis 2019
Retrópolis 2018
Retrópolis 2017
Retrópolis 2016