Abans de la visita

Vídeos educatius

Una possibilitat interessant i a l’abast de qualsevol visitant és el visionament d’algun vídeo educatiu que tracte temes propers a la Informàtica i la seua història, i no resulta molt difícil trobar alguns d’ells en Internet dirigits a tot tipus de públic, des de xiquets i joves fins adults. El portal www.youtube.com pot ser una de les opcions més senzilles, on podem trobar alguns exemples interessants com els que referim tot seguit:

Es tracta d’un vídeo didàctic de dibuixos animats orientat a xiquets de la sèrie “Historia de las cosas”, desenvolupat per el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, que mostra l’evolució històrica de les computadores. La seua durada és de 5:13 minuts.

Divertit programa, anomenat “Arrobines, de preguntes sobre informàtica, dirigit a xiquets i xiquetes d’Educació Primària, de 9:52 minuts de durada. El programa” Arrobines” va formar part del Proyecto Internet y Familia, de la Fundació CTIC (Centro Tecnológico de la Información y de la Comunicación), ubicada en el Principat d’Astúries. Es tractava d’una acció promoguda pel Govern del Principat d’Astúries, dins del Dia d’Internet (edició 2008).

Documental anomenat “El ordenador”, dins de la sèrie Modern Marvels del canal de televisió Historia. L’enllaç fa referència a la primera de les tres parts de què consta aquest documental de 45 minuts de durada, i pot ser utilitzat per joves i adults.

Pel·lícules

Per una altra banda, també es pot veure alguna pel·lícula en què la tecnologia informàtica té una especial rellevància. Per exemple, podem citar les següents:

 • Un cervell d’un bilió de dolars, dirigida per Ken Russell i estrenada l’any 1967. Reflecteix el paper dels primers computadors en la Guerra Freda.
 • 2001: una odisea de l’espai, dirigida per Stanley Kubrick i estrenada l’any 1968. Aquesta pel·lícula de ciència ficció aborda temàtiques com l’evolució humana, la tecnologia, la intel·ligència artificial i la vida extraterrestre. Es basa en la novel·la homònima d’Arthur C. Clarke. En el film destaca el paper protagonitzat pel computador HAL 9000, encarregat de controlar el funcionament de la nau espacial Discovery. El nom del computador és l’acrònim de Heuristically programmed Algorithmic computer i, segons el director del film, no prové de les lletres “IBM” desplaçades una posició cap enrere en l’abecedari i no de les respectives lletres precedents d’IBM.
 • Blade Runner, dirigida per Ridley Scott i estrenada l’any 1982. Mostra l’ús de la tecnologia en una societat del futur.
 • La red, dirigida per Irwin Winkler i estrenada l’any 1995. Pel·lícula de suspens en què un programa d’Internet és capaç d’accedir a bases de dades secretes.
 • Matrix, trilogia de pel·lícules de ciència-ficció escrites i dirigides pels germans Wachowski entre 1999 i 2003. En elles es planteja un futur en què quasi tots els éssers humans han estat esclavitzats per les màquines i les intel·ligències artificials creades.

Qüestions a resoldre

A banda del visionament de material audiovisual, a continuació es proposen algunes qüestions a resoldre, de manera individual o col·lectiva, i que permeten suggerir algunes pistes sobre allò que es pot veure i conèixer durant la visita al Museu d’Informàtica. Moltes d’aquestes qüestions es poden resoldre mitjançant l’ajuda de la vikipèdia.

 1. Com hem de dir, computador o ordinador?
 2. Avui dia l’ordinador és un element que forma part de la nostra vida quotidiana: l’ordinador de sobretaula, el portàtil, el telèfon intel·ligent, la tableta digital, el llibre electrònic… però, què és realment un ordinador?
 3. Qui va inventar l’ordinador?
  • Bill Gates (Microsoft)
  • Steve Jobs i Steve Wozniak (Apple)
  • El governs dels Estats Units
  • Cap dels anteriors
 4. Els computadors, des de la seua invenció, sembla que tenen obligatòriament un teclat i un monitor per funcionar. Vertader o fals?
 5. Quin és en llenguatge que “entén” realment un ordinador?
  • L’anglés
  • El llenguatge binari, format per zeros i uns
  • El grec i el llatí
  • L’esperanto
 6. Amb quin nom provinent d’una marca comercial de carn en llauna, molt popular als Estats Units, es designa avui en dia els correus electrònics no desitjats?
 7. Qui va ser la primera persona que va parlar de bug per referir-se a un error informàtic?
 8. Coneixes algun nom de dona que haja jugat un paper important en la història de la Informàtica?
 9. Per a què serveix un captcha? Quin famós test i matemàtic britànic s’amaga darrere d’aquest concepte?
 10. Quant de temps fa que es va inventar el ratolí? Saps com es va anomenar el primer ordinador que el va fer servir?
 11. Sabies que per construir un ordinador s’empren materials molt perjudicials per la salut de les persones i el medi ambient? Sabries dir quins són alguns d’aquests materials?
 12. Què s’ha de fer amb els components dels computadors que queden obsolets?
  • Res, s’autodestrueixen per si mateix
  • Llançar-los al poal del fem domèstic
  • Dur-los a un punt de reciclatge adequat
  • Llançar-los al contenidor de vidre
 13. Has sentit parlar alguna vegada de la brossa electrònica (electronic waste)? Saps quins països del món reben  gran part d’aquest tipus de residu?
 14. Què té a veure el poeta romàntic Lord Byron amb la informàtica?
 15. Què espere aprendre durant la meua visita al Museu d’Informàtica?
  • Molts noms de personatges i dates importants
  • Com es codifiquen i escriuen programes per a un computador
  • Què fer amb un ordinador quan es fa vell
  • Històries sobre innovació tecnològica, èxits i fracassos de personatges rellevants en el món de la computació, i el meu paper en tota aquesta història
  • Totes les anteriors
 16. En quin projecte nord-americà va sorgir la llavor del que avui és Internet? En quin any aproximadament es va generalitzar l’ús d’Internet?

La reflexió, un pas previ de tota experiència cognoscitiva

Diagrama cronològic

Seria molt interessant fer un diagrama cronològic en què es reflectisquen els períodes rellevants de la història de la Informàtica, que a grans trets podríem enquadrar en: abans de 1800, 1800-1900, 1900-1950, 1950-2000 i 2000 fins l’actualitat. En aquest diagrama es poden marcar algunes de les dates rellevants per la persona que visitarà el museu, com ara la data del seu naixement, la dels seus pares i la dels seus avis, i una proposta per situar la data d’invenció del computador. Després, es poden incloure les dates d’algunes invencions importants, com el periòdic, l’electricitat, la fotografia, el telèfon, la ràdio, l’automòbil, l’avió o la televisió. Així mateix, també es pot incorporar la data dels primers vols espacials.

Aquest esquema cronològic es pot completar amb tot allò que els visitants creguen que és important per a ells i per a la història de la informàtica. Una vegada efectuada la visita, es revisarà per modificar o completar la informació que calga.