Exposició Informàtica i Cinema: quan els bits arriben al cel·luloide

EXPO1

EXPO2El Museu d’Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la UPV (ETSINF) ha organitzat conjuntament amb els professors María José Castro i Juan Ángel Sáiz l’exposició “Informàtica i Cinema”, que romandrà en l’Escola durant tot el mes de maig. Aquesta exposició posa en primer plànol l’íntima i fructífera relació que, al llarg dels anys, han establert el cinema i la informàtica.

Un recorregut per espai.inf, l’àrea d’exposicions situada en el hall de l’edifici 1E de l’ETSINF, repassa els llargmetratges més populars que van posar en valor algun aspecte essencial de la ciència informàtica, i mostra a l’espectador diversos ordinadors i videojocs que han intervingut en pel·lícules. L’exposició ha habilitat també un espai interactiu on el públic assistent pot jugar amb alguns dels videojocs més populars dels anys 80 del segle passat. A més a més s’ha programat un cicle de cinema vinculat amb l’exposició.

El disseny de l’exposició compta amb pòsters, fitxes divulgatives i materials que formen part dels fons museogràfics del Museu d’Informàtica. Segons paraules del seu director, Xavier Molero, a partir dels llargmetratges  “és possible plantejar i analitzar de manera molt amena temes transversals a diferents disciplines com ara la intel·ligència artificial, la realitat virtual, l’obsolescència programada o la brossa electrònica”. L’exposició ha comptat amb la col·laboració en l’organització de Carlos Settier  i Diego Álvarez.

Si entre les teues passions sumes cinema, informàtica o videojocs, no t’ho penses i acudeix a aquesta singular mostra en l’ETSINF.

Exposició: Cinema i informàtica
Lloc: espai.inf, hall de l’edifici 1I, ETSINF
Data: del 6 al 31 de maig de 2013
Horari: 09-20h de dilluns a divendres

exptemporal semanacultural12

Exposición Informática y Cine: cuando los bits llegan al celuloide

EXPO1

EXPO2

El Museo de Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV (ETSINF) ha organizado conjuntamente con los profesores María José Castro y Juan Ángel Sáiz la exposición “Informática y Cine”, que permanecerá en la Escuela durante todo el mes de mayo. Esta exposición pone en primer plano la íntima y fructífera relación que, a lo largo de los años, han establecido el cine y la informática.

Un recorrido por espai.inf, el área de exposiciones ubicada en el hall del edificio 1E de la ETSINF, repasa  los largometrajes más populares que pusieron en valor algún aspecto esencial de la ciencia informática, y muestra al espectador diversos ordenadores y videojuegos que han intervenido en películas. La exposición ha habilitado también un espacio interactivo donde el público asistente puede jugar con algunos de los videojuegos más populares de los años 80 del siglo pasado. Además se ha programado un ciclo de cine vinculado con la exposición.

El diseño de la exposición cuenta con pósters, fichas divulgativas y materiales que forman parte de los fondos museográficos del Museo de Informática. Según palabras de su director, Xavier Molero, a partir de los largometrajes  “es posible plantear y analizar de manera muy amena temas trasversales a distintas disciplinas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la obsolescencia programada o la basura electrónica”. La exposición ha contado con la colaboración en la organización de Carlos Settier  y Diego Álvarez.

Si entre tus pasiones sumas cine, informática o videojuegos, no te lo pienses y acude a esta singular muestra en la ETSINF.

Exposición: Cine e informática
Lugar: espai.inf, hall del edificio 1E, ETSINF
Fecha: del 6 al 31 de mayo de 2013
Horario: 09-20h de lunes a viernes

exptemporal semanacultural12