D’Euclides a Java. Historia dels algoritmes i dels llenguatges de programació

Títol: D’Euclides a Java. Historia dels algoritmes i dels llenguatges de programació
Autor: Ricardo Peña Marí
Editorial: S.L. NIVOLA LIBROS Y EDICIONES
ISBN: 9788496566149
Ressenya: La nostra història comença, gairebé, al mateix temps que la de la humanitat, ja que, fins i tot, a l’antiga Mesopotàmia es van emprar algoritmes per a descriure certs càlculs relacionats amb transaccions comercials. Aquests han acompanyat, des de llavors, al desenvolupament de les matemàtiques. Al segle XVII van aparéixer les primeres ajudes mecàniques per al càlcul en forma de calculadores de sobretaula, i el segle XIX es conceben les primeres màquines programables. Els primers ordinadors, tal com els coneixem avui, són, però, de mitjans del segle XX. A partir d’aquí, els algoritmes aconsegueixen un desenvolupament sense precedents. El llibre recorre la història d’aquests, prestant especial atenció als temps més recents. En un cert moment, situat cap a l’any 1960, l’èmfasi del llibre passa a descriure els llenguatges de programació, que són els instruments apropiats per comunicar els algoritmes a les màquines que han d’executar-los.

Posted in Llibres.