Frogger

Instrucciones

  1. Presionar la bandera verde para comenzar el juego y el botón rojo para terminar de jugar.
  2. Pulsar “Jugar” para empezar la partida, a continuación se puede elegir la dificultad del videojuego. Las dificultades son “principiante”, “normal” y “avanzado”.
  3. Pulsar “Instrucciones” para ver las instrucciones del videojuego.
  4. Pulsar “Créditos” para ver los créditos del videojuego.

Història

Frogger naix en els salons recreatius del Japó en 1981 a les mans de l’empresa nipona *Konami. Prompte la màquina recreativa seria tot un èxit i la companyia SEGA/Gremlin la portaria als Estats Units. Frogger va ser un dels molts videojocs que van donar lloc a una època daurada dins del món dels videojoc.

Després de l’èxit de la primera part i amb les videoconsoles domèstiques en auge; anys més tard eixiria una seqüela i aquesta vegada no seria exclusiva en recreatives sinó que eixiria per a videoconsoles i ordinadors personals. Actualment circulen per la xarxa innombrables versions del videojoc degut a l’afecte que té la comunitat de jugones i a l’abandó de la marca per part de la companyia Konami.

Objectiu

El jugador ha de portar a una granota amb la seua família. Per a això ha d’ajudar-la a travessar la carretera i el riu. Però compte amb els vehicles, no dubtaran a atropellar a la granota. També amb l’aigua perquè la granota li agrada nadar. El jugador disposa de quatre vides en cada ronda per a salvar a quatre granotes. En cada ronda s’incrementa la dificultat.

Posted in playscratch.